ROT-avdrag

När du anlitar våra rörmokare för dina VVS-arbeten som privatperson har du rätt att använda ROT-avdraget. Enligt Skatteverkets regler har du möjlighet att göra avdrag med 30 procent på arbetskostnaden inklusive moms (upp till 50 000 kronor per person).

ROT står kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett avdrag som du kan använda då du vill anlita hantverkare för jobb i din bostad. Med detta avdrag kan du få en skattesubvention när du exempelvis anlitar våra rörmokare för ett VVS-jobb i Huddinge.

Hur fungerar ROT-avdraget?

Enligt den så kallade fakturamodellen ska beställare fakturera hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Dock högst 50 000 kronor per person som står som ägare på fastighet, lägenhet eller fritidshus. Detta innebär att det krävs att arbetskostnaden uppgår till 166 667 kronor för att ROT-avdraget ska kunna utnyttjas maximalt.

Hur du gör när du vill använda ROT-avdrag på våra tjänster

Om du vill använda dig av ROT-avdrag på det arbete som vi utför behöver du lämna in vårt dokument ROT-klausul ifyllt och klart så snart som möjligt. Dokumentet kan du beställa från kontoret via telefon eller e-post.

Om du inte lämnat in ansökan om detta innan fakturering och önskar att vi gör detta i efterhand, så tar vi ut en administrationsavgift på 60 kronor exklusive moms. Avslår Skatteverket din ROT-ansökan ska du som beställare omgående betala återstående belopp på fakturan.

Om du har några frågor om hur ROT-avdraget fungerar på vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss!